crossftp enterprise

  1. BBC

    CrossFTP Enterprise 1.98.7 mới nhất - Phần mềm FTP mạnh mẽ (Win)

    CrossFTP Enterprise là phần mềm FTP mạnh mẽ dành cho các bạn hay sử dụng hosting hoặc server giúp bạn dễ dàng quản lý file trên hosting hoặc server thông qua FTP. Tính năng, đặc điểm: Nhiều tab cho việc duyệt file trực tiếp và từ xa Giải pháp khởi chạy CrossFTP Server để chia sẻ tệp LAN dễ...
  2. BBC

    CrossFTP Enterprise v1.99.0

    CrossFTP Enterprise là phần mềm FTP mạnh mẽ cho phép người dùng duyệt, giải nén, upload file dữ liệu lên FTP. Đây là phiên bản CrossFTP Enterprise cho Mac bao gồm đầy đủ các tính năng. Tính năng chung: - Hỗ trợ nhiều giao thức FTP / SFTP / FTPS / FXP / WebDav / Amazon S3 / Amazon Glacier / GS...
Top