corelcad 2017

  1. BBC

    CorelCAD 2017.5 Build 17.2.1.3045 x86/x64 Full mới nhất

    CorelCAD 2017 Full cho Windows 32bit và 64bit. Phần mềm này có các tính năng và công cụ chuẩn công nghiệp. Sử dụng CorelCAD, bạn có thể thực hiện chính xác các ý tưởng của mình bằng cách sử dụng các công cụ thiết kế hai chiều và ba chiều tùy chỉnh Một tính năng quan trọng của phần mềm...
  2. BBC

    ĐỒ HOẠ CorelCAD 2017.5 Full cho Mac OS - Phần mềm vẽ 2D,3D

    CorelCAD 2017 cho Mac bản mới nhất, phần mềm hỗ trợ vẽ mô hình 2D, 3D có thể thực hiện và lưu trữ dự án của bạn ở định dạng DWG để bạn có thể xem và chỉnh sửa các dự án của bạn trong phần mềm khác của cùng một nhóm. Tính năng nổi bật: Hỗ trợ tập tin .DWG, kể cả AutoCAD R2013 .DWG mới nhất...