code c#

 1. BBC

  Đồ án - Phần mềm quản lý nhân sự C# + Báo cáo

  Download source code quản lý nhân sự C# miễn phí, chia sẻ thêm source code quản lý nhân sự, nhân lực công ty, code rõ ràng và dễ hiểu bằng C#. Download Phần mềm quản lý nhân sự C# + Báo cáo Trong file tải về đã bao gồm hướng dẫn cài đặt
 2. BBC

  Đồ án - Quản lý điểm sinh viên C# + Báo cáo

  [C# WinForm] Code quản lý điểm sinh viên Full + Báo cáo Ngôn ngữ: Visual C# Loại file: Full code +Database + Báo cáo Mô tả : Mã nguồn C# phần mềm Quản lý điểm sinh viên gồm các chức năng sau: Quản lý hệ thống, Phòng Đào tạo quản lý thông tin sinh viên theo khóa, theo lớp và theo mã sinh...
 3. BBC

  Share Code Quản Lý Nhân Viên Full Code C#

  Đây là code quản lý nhân viên trong siêu thị C#, code đã được test và chia sẻ miễn phí cho các bạn. Code bao gồm các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Báo Cáo Download Code Quản Lý Nhân Viên C# Tên đăng nhập: admin password: admin