az screen recorder

  1. BBC

    AZ Screen Recorder 5.1.1

    AZ Screen Recorder là ứng dụng tốt nhất để ghi lại màn hình trên điện thoại. Nó không yêu cầu truy cập root, không giới hạn thời gian, không có watermark, không có quảng cáo và rất dễ sử dụng AZ Screen Recorder cho phép bạn ghi lại các thao tác trên màn hình điện thoại với chất lượng video HD...
Top