anywhere

  1. B

    Anywhere Software Basic4Android 8.00

    Languages: English | File Size: 6.25 MB B4A includes all the features needed to quickly develop any type of Android app. B4A is used by tens of thousands of developers from all over the world, including companies such as NASA, HP, IBM and others. Together with B4i you can now easily develop...
  2. BBC

    Hướng dẫn bật Anywhere trên Mac OS 10.13 (macOS High Sierra)

    Mac OS 10.13 được cập nhật và tính năng Gatekeeper là một tính năng bảo mật Mac ngăn cản người dùng khởi chạy các ứng dụng có hại. Do đó để cài các ứng dụng trên Mac OS 10.13 không gặp lỗi chúng ta phải tắt Gatekeeper này đi. Đừng lo lắng đây là hướng dẫn vô hiệu hóa Gatekeeper và bật Anywhere...
Top