airplay

  1. BBC

    TIỆN ÍCH AirParrot 2.7.3 - Công cụ hỗ trợ Airplay lên AppleTV

    Nhờ AirParrot, giờ đây bạn có thể truyền trực tiếp những gì trên máy Mac sang TV và thông qua Apple TV hoặc máy tính chạy Reflector. AirParrot đi kèm là ứng dụng bổ sung cho Airplay của Mac OS X và cho phép bạn điều khiển màn hình. AirParrot dùng AirPlay để truyền hình ảnh không dây giữa...