affinity designer

  1. BBC

    Download Lynda - Affinity Designer Essential Training

    Lynda - Affinity Designer Essential Training là khóa học và hướng dẫn sử dụng phần mềm Affinity Designer một trong những phần mềm thiết kế đồ họa vector và hiện đại nhất hiện nay với nhiều tính năng đặc biệt. Looking for a compelling alternative to Adobe Illustrator or CorelDRAW? Affinity...
Top