adobe photoshop cc 2018

  1. BBC

    Adobe Photoshop CC 2018 v19.1.3.49649 (x86/x64) Full bản quyền mới nhất

    Adobe Photoshop CC 2018 mới nhất dành cho Windows với nhiều cải tiến về tính năng và hiệu suất cũng như bổ sung thêm nhiều tiện ích mới. Dưới đây là một số chức năng mới đáng chú ý trên Photoshop 2018, giúp việc chỉnh sửa ảnh được thuận lợi và đơn giản, thông minh hơn trước đây. * CÁC TÍNH...