adobe dimension cc

  1. Tùng K9

    Adobe Dimension CC 2018 v1.0.0 Full (Win)

    Adobe Dimension CC 2018 (trước đây là Project Felix) cung cấp cho các nhà thiết kế đồ họa dễ dàng tạo ra các hình ảnh 3D chất lượng cao, photorealistic. Các hình ảnh 2D và 3D để tạo ảnh chụp sản phẩm, hình ảnh cảnh và nghệ thuật trừu tượng. Ý tưởng chung đằng sau Dimension là cung cấp cho các...