adobe dimension cc 2018

  1. BBC

    Adobe Dimension CC 2018 v1.1.0 Full (Win/Mac) - Thiết kế 3D đơn giản

    Adobe Dimension CC 2018 trước đây là Project Felix, công cụ composite 3D dành cho các nhà thiết kế khi muốn kết hợp hình ảnh 2D với 3D assests. Các tính năng: Tích hợp Photoshop nâng cao cho việc thiết kế nhanh hơn Bây giờ dễ dàng hơn để chính xác các đối tượng đặt trong một cảnh Mô phỏng...
  2. Tùng K9

    Adobe Dimension CC 2018 v1.0.0 Full (Win)

    Adobe Dimension CC 2018 (trước đây là Project Felix) cung cấp cho các nhà thiết kế đồ họa dễ dàng tạo ra các hình ảnh 3D chất lượng cao, photorealistic. Các hình ảnh 2D và 3D để tạo ảnh chụp sản phẩm, hình ảnh cảnh và nghệ thuật trừu tượng. Ý tưởng chung đằng sau Dimension là cung cấp cho các...