[XTR] Reputation System

xF2 Add-on [XTR] Reputation System 1.0.0

Compatible XF 2.x versions
2.1
reputation-system.png

[XTR] Reputation System
- tiện ích bổ sung này cho phép bạn thêm hệ thống danh tiếng vào diễn đàn của mình dựa trên phản ứng, số lượng bài đăng và điểm cúp. Bạn có thể hiển thị phần trăm danh tiếng theo 3 phong cách khác nhau.

Thông tin: https://xenforo.com/community/resource/xtr-reputation-system.7131/

This add-on allows you to adding a reputation system to your site based on reaction score, post count and trophy point.

Options

200447
200451


Reputation Type

  • Reaction score
  • Post count
  • Reaction score or post count
  • Trophy points
Reputation Rank Style
  • Star Rank
  • Bar Rank
  • Animation Bar Rank
Bar Rank

You can display the percentage of reputation in this style.

200448Star Rank

What this basically will do is when someone gets 25 reactions they will receive half a star. When they reach 50 reactions they will receive a full star and below you can see where it's scaled up to work as a nice little system.


200449Animation Bar Rank


200450200461
Author
Thơ Thẩn
Downloads
569
Views
630
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn