XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO

xF2 Add-on XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO 2.1.0.7

[8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO là một addon khá nổi tiếng dành cho Xenforo nó có chức năng làm một trang chủ với giao diện đẹp mắt để làm tin tức hoặc các bài viết nổi bật sẽ được hiển thị giống như các trang tin tức nổi tiếng như: TinhTe, Techrum....

Demo:

Các tính năng cơ bản :
 • Quảng bá các chủ đề trên các diễn đàn của bạn vào một chỉ mục bài viết
 • Quảng bá các chủ đề trên các diễn đàn của bạn vào thanh trượt tính năng
 • Xác định người dùng cụ thể là "tác giả" bằng dòng tiêu đề của riêng họ
 • Thay đổi giao diện bài viết để tìm nội dung tin tức khác
 • Sử dụng XenForo 2 được xây dựng trong hệ thống quản lý widget
Cài đặt :
 • Like
Reactions: BBC and Thơ Thẩn
Author
Hút Pin
Downloads
2,046
Views
2,046
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Hút Pin

Latest updates

 1. 2.1.0.7 - CHANGELOG

  More updates for the feature slider. Hopefully everything is fixed now.
 2. 2.1.0.2 - CHANGELOG

  The categories list will now be rolled out when promoting an article. Fixed a styling issue with...
 3. 2.1.0.1 - CHANGELOG

  Feature images will now be called correctly if you are using a CDN. This function may not work...