[xenbros] whatsapp Chat for Xenforo

[xenbros] whatsapp Chat for Xenforo 1.1.0

Compatible XF 2.x versions
2.0, 2.1
[xenbros] [xenbros] whatsapp Chat for Xenforo - Plugin này sẽ giúp bạn cài đặt trò chuyện whatsapp . Trò chuyện với người dùng trực tiếp trên diễn đàn của bạn. Đây là một trong những cách tốt nhất để kết nối và tương tác với khách hàng của bạn. Đáp ứng đầy đủ, dễ cài đặt, lịch trực tuyến / ngoại tuyến, hỗ trợ. Xenbros WhatsApp Chat addon cho phép bạn thêm nhiều tài khoản của những người tham gia vào WhatsApp để hiển thị. Khách hàng của bạn có thể chọn người dùng mà anh ấy muốn liên lạc.

Screenshot_5.png
Author
Thơ Thẩn
Downloads
564
Views
681
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn