[xenbros] New thread Grid Widget

[xenbros] New thread Grid Widget 1.0.0

[xenbros] New thread Grid Widget là một plugin widget cho XenForo 2 cho phép bạn hiển thị các chủ đề trong GRID (lưới) ở bất cứ đâu. Nó hỗ trợ hiển thị hình ảnh từ tệp đính kèm, số lượng phản hồi, số lượt xem, ngày tạo, tác giả của tin nhắn cuối cùng, tác giả của chủ đề, lựa chọn diễn đàn để xuất dữ liệu, v.v.

Screenshot_1.jpg
Author
Thơ Thẩn
Downloads
573
Views
656
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn