wpForo (+Addons)

WP Plugins wpForo (+Addons) v1.7.7

WPforo là Plugin tốt nhất để tạo diễn đàn WordPress. Một giải pháp diễn đàn hoàn chỉnh, đơn giản và dễ dàng cho trang web WordPress của bạn. Đi kèm với các định dạng và phong cách diễn đàn hiện đại và đáp ứng. Plugin diễn đàn WordPress này chứa mọi thứ bạn cần cho một cộng đồng hiệu quả và chuyên nghiệp. Một diễn đàn mạnh mẽ và đẹp với các tính năng độc đáo.

slider-7.png

Thông tin: https://wpforo.com/

////////Addons - Link tải Addons
wpForo Comments Censure Pro 1.0.6
wpForo Forums Censure Pro 1.0.6
wpForo Advanced Attachments 2.0.3
wpForo Embeds 2.0.6
wpForo Emoticons 1.0.4
wpForo myCRED Integration 1.1.1
wpForo Polls 1.0.5
wpForo Private Messages 1.3.0

FORUM FEATURES
 • Designed for small and extremely large forums/communities.
 • Migrate from other forums using Go2wpForo tool.
 • Four different forum layouts and designs.
 • Six set of forum color styles including dark style.
 • Super responsive forum on all kind of devices.
 • Live user notification system
 • Built-in forum SEO functions.
 • Built-in forum Sitemap and Search Engine ping.
 • Built-in forum Cache System.
 • Built-in forum Antispam and Akismet integration.
 • Advanced forum user profile system.
 • Forum Member Rating and Badges.
 • Built-in forum/topic subscription.
 • Drag and Drop forum management system.
 • Topic and Post front-end moderation.
 • Forum topics and posts Read / Unread logging.
 • Topic Tags and Tags Widget.
 • Forum styles with different colors.
 • Built-in, powerful forum Usergroup system.
 • Forum Access sets per Usergroup per Forum.
 • Forum Phrase System for quick translation.
 • WordPress .MO/.PO translation files.
 • Tools and options for GDPR Compliance
 • Social Network Share Buttons
 • BuddyPress Integration
 • Ultimate Member Integration
 • screenshot-1.png
  screenshot-1.png
  35.1 KB · Views: 45
 • screenshot-2.png
  screenshot-2.png
  52.7 KB · Views: 48
 • screenshot-8.png
  screenshot-8.png
  69.5 KB · Views: 35
Author
Thơ Thẩn
Downloads
653
Views
1,581
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn