wpDiscuz Premium

WP Plugins wpDiscuz Premium v7.0.3

wpDiscuz là một hệ thống bình luận theo thời gian thực AJAX với các dạng và trường nhận xét có thể tùy chỉnh. wpDiscuz là để kết nối các bình luận WordPress của riêng bạn. Siêu nhanh và đáp ứng với hàng tá tính năng. Đây là sự thay thế tốt nhất cho các bình luận của Disqus nếu bạn muốn giữ bình luận của mình trong cơ sở dữ liệu của bạn. Gói wpDiscuz Addons Bundle bao gồm 16 tiện ích bổ sung cao cấp cho wpDiscuz với tổng chi phí là 336 đô la.

Thông tin: https://gvectors.com/product-category/wpdiscuz/

wpDiscuz-7-comment-thread-layouts-home.png

///////////////// Addons: Link tải Addons
wpDiscuz - Ads Manager 7.0.1
wpDiscuz - Advanced Liking 7.0.1
wpDiscuz - Comment Author Info 7.0.0
wpDiscuz - Comment Search 7.0.0
wpDiscuz - Comment Translation 7.0.0
wpDiscuz - Emoticons 7.0.6
wpDiscuz - Front-end Moderation 7.0.1
wpDiscuz - Media Uploader 7.0.3
wpDiscuz - myCRED Integration 7.0.0
wpDiscuz - Online Users 7.0.0
wpDiscuz - Private Comments 7.0.0
wpDiscuz - Google reCAPTCHA 7.0.0
wpDiscuz - Report and Flagging 7.0.0
wpDiscuz - Subscription Manager 7.0.0
wpDiscuz - User & Comment Mentioning 7.0.3
wpDiscuz - Widgets 7.0.3
Author
Thơ Thẩn
Downloads
662
Views
1,070
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn