WP Mail SMTP Pro

WP Plugins WP Mail SMTP Pro v2.1.2

WP Mail SMTP cho phép bạn dễ dàng thiết lập WordPress để sử dụng nhà cung cấp đáng tin cậy để gửi email. WP Mail SMTP sửa lỗi khả năng gửi email của bạn bằng cách cấu hình lại WordPress để sử dụng nhà cung cấp SMTP phù hợp khi gửi email.

rUIcfg9.png

SMTP LÀ GÌ?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) là một tiêu chuẩn công nghiệp để gửi email. Cấu hình SMTP phù hợp giúp tăng khả năng gửi email bằng cách sử dụng xác thực.

Các ứng dụng email phổ biến như Gmail, Yahoo và Office 365 đang trong cuộc chiến không ngừng với những kẻ gửi thư rác. Một trong những điều họ nhìn vào là nếu một email có nguồn gốc từ vị trí mà nó tuyên bố là có nguồn gốc từ đó.

Nếu không thể xác thực phù hợp, thì email sẽ chuyển vào thư mục SPAM hoặc tệ nhất, thư sẽ không được gửi đi.

Đây là một vấn đề đối với rất nhiều trang web WordPress vì theo mặc định, WordPress sử dụng chức năng thư PHP để gửi email được tạo bởi WordPress hoặc bất kỳ plugin liên hệ nào như WPForms .

WP MAIL SMTP HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Plugin WP Mail SMTP dễ dàng giải quyết các vấn đề gửi email bằng cách cải thiện và thay đổi cách trang web WordPress của bạn gửi email. Nó cấu hình lại wp_mail() để sử dụng thông tin xác thực máy chủ SMTP phù hợp hoặc tận dụng nhà cung cấp thư SMTP tích hợp.

Khi sử dụng một trong những nhà cung cấp thư SMTP tích hợp (được khuyến nghị), email sẽ được gửi bằng API trực tiếp của nhà cung cấp. Điều này có nghĩa là ngay cả khi máy chủ web của bạn đang chặn các cổng SMTP, email của bạn vẫn gửi thành công.

Điều này giúp bạn khắc phục tất cả các vấn đề về WordPress không gửi email.

Plugin WP Mail SMTP bao gồm nhiều tùy chọn thiết lập SMTP khác nhau:
 1. Pepipost SMTP (Khuyến nghị)
 2. Sendinblue SMTP (Được khuyến nghị)
 3. Mailgun SMTP
 4. SendGrid SMTP
 5. Gmail SMTP
 6. Microsoft SMTP (Outlook.com và Office 365) [Pro]
 7. Amazon SES SMTP [Pro]
 8. Tất cả các SMTP khác
 • Like
Reactions: chienthanth
Author
Minh Hiếu
Downloads
1,160
Views
1,160
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Minh Hiếu

Latest updates

 1. WP Mail SMTP Pro v2.1.2

  Download WP Mail SMTP Pro v2.1.2 Full Free Changelog Not Found!
 2. WP Mail SMTP Pro v2.1.1

  2.1.1 – 2020-06-08 Changed: Remove current automatic default reply-to address and add WP filter...
 3. WP Mail SMTP Pro v1.8.1

  1.8.1 - 2019-12-13 Fixed: Revert Guzzle version to 6.4.1 because Sendinblue and Gmail mailers...