WP Fastest Cache Premium

WP Plugins WP Fastest Cache Premium v1.5.9

WP Fastest Cache Premium - Plugin cache tốt nhất cho Wordpress, plugin này tạo các tệp html tĩnh từ WordPress của bạn. Khi trang được hiển thị, php và mysql được sử dụng. Do đó, hệ thống yêu cầu RAM và bộ xử lý. Nếu nhiều khách truy cập đến trang web, hệ thống sử dụng rất nhiều RAM và bộ xử lý, do đó trang được hiển thị rất chậm. Trong trường hợp này, bạn cần một hệ thống lưu trữ để không hiển thị trang này nhiều lần. Hệ thống lưu trữ tạo một tệp html tĩnh và lưu nó. Những người dùng khác tiếp cận trang tĩnh html do đó sẽ giảm tải máy chủ và trang web được load nhanh hơn.

Demo: https://www.wpfastestcache.com/

screenshot-5.jpg

Tính năng
 1. Mod_Rewrite which is the fastest method is used in this plugin
 2. All cache files are deleted when a post or page is published
 3. Admin can delete all cached files from the options page
 4. Admin can delete minified css and js files from the options page
 5. Block cache for specific page or post with Short Code
 6. Cache Timeout – All cached files are deleted at the determinated time
 7. Cache Timeout for specific pages
 8. Enable/Disable cache option for mobile devices
 9. Enable/Disable cache option for logged-in users
 10. SSL support
 11. CDN support
 12. Cloudflare support
 13. Preload Cache – Create the cache of all the site automatically
 14. Exclude pages and user-agents
Author
Mr. Black
Downloads
767
Views
767
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Mr. Black

Latest updates

 1. WP Fastest Cache Premium v1.5.9

  1.5.9 to remove new line from css selectors with comma for minify css plus feature