Resource icon

[tl] Donations (Campaigns) 1.0.1

[tl] Donations (Campaigns) là một plugin XenForo 2 cho phép bạn tạo các chiến dịch gây quỹ cho diễn đàn.

[tl]-Donations-(Campaigns).jpg

Tính năng, đặc điểm:
  • Sử dụng hệ thống thanh toán XenForo
  • Tự động đóng chiến dịch nếu được chỉ định.
  • Số tiền tối thiểu cần thiết để trở thành một đóng góp
  • Cảnh báo khi chiến dịch đạt được mục tiêu
  • Tự động đóng chiến dịch khi đạt được mục tiêu
  • Cộng tác viên quảng cáo có thêm nhóm người dùng khi đóng góp
  • Hỗ trợ hệ thống widget
Quyền:
  • Cho phép thêm chiến dịch
  • Khả năng tự chỉnh sửa chiến dịch
  • Khả năng chỉnh sửa các chiến dịch được tạo bởi bất kỳ ai

[tl]-Donations-(Campaigns)-xenforo-2.jpg
Author
Thơ Thẩn
Downloads
629
Views
629
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn