Thread Grid by Xenbros

Thread Grid by Xenbros 1.0.2

Thread Grid by Xenbros - Plugin XenForo 2 cho phép bạn hiển thị các chủ đề dạng grid (lưới) trên diễn đàn đã chọn. Hình ảnh trong khối được chọn từ hình ảnh đính kèm đầu tiên. Hoạt động cùng với Auto thread Thumbnail by Xenbros.

Thread-Grid-by-Xenbros.jpg
Author
Thơ Thẩn
Downloads
559
Views
649
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn