Thread Filter by AddonsLab

Thread Filter by AddonsLab 2.6.1

Compatible XF 2.x versions
2.0
Thread Filter by AddonsLab - plugin này cho phép bạn lọc và tìm kiếm các chủ đề dựa trên các trường bổ sung. Ý tưởng là cho phép quản trị viên sử dụng sức mạnh của các trường tùy chỉnh để biến diễn đàn của họ thành Thư mục, Rao vặt, Cửa hàng hoặc các loại nội dung khác, trong đó việc lọc dữ liệu dựa trên các trường tùy chỉnh là rất quan trọng.

Đây là bộ lọc với AJAX tải lại danh sách đang hoạt động:

rtxe43p.gif


Add-On Overview

The add-on allows to filter and search threads based on Custom thread fields. The idea is to allow admins to utilize the power of custom thread fields to turn their forums into Directory, Classifieds, Shop or other types of content, for which filtering the data based on custom fields is vital.
Author
Thơ Thẩn
Downloads
755
Views
755
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn

Latest updates

  1. Thread Filter by AddonsLab 2.6.1

    Hello everyone, there was an issue with downloading the latest version, which is fixed now...