Resource icon

Social Share & Locker Pro Wordpress Plugin 7.5

Social Share & Locker Pro là một plugin khóa nội dung và yêu cầu người truy cập phải chia sẻ lên mạng xã hội thì mới có thể xem hoặc tải nội dung. Nó được xây dựng để đáp ứng tất cả các nhu cầu cần thiết và để có thêm chia sẻ vào trang web của bạn.
Social-Share-&-Locker-Pro-Wordpress-Plugin-Full.jpg


Với Social Locker được tích hợp vào Wordpress, mang đến cho bạn mạng xã hội một lượng khách truy cập lớn hơn từ các mạng xã hội.

Social Share & Locker Pro Wordpress Plugin là một trong những plugin tốt nhất với nhiều tính năng, công như như: Nhiều nút chia sẻ hiển thị khác nhau, nút người theo dõi, khóa nội dung xã hội.

Demo: https://codecanyon.net/item/social-share-locker-pro-wordpress-plugin/8137709

687474703a2f2f64656d6f69736d2e7770696e646565642e636f6d2f77702d636f6e74656e742f75706c6f6164732f...png
Author
Hút Pin
Downloads
667
Views
743
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Hút Pin