Social Locker for WordPress

WP Plugins Social Locker for WordPress v5.6.1

Social Locker là một plugin (dành cho Wordpress và jQuery) ẩn một số nội dung có giá trị trên các trang blog của bạn cho đến khi người dùng thích trang của bạn, chia sẻ nó với bạn bè hoặc đăng ký vào một nhóm. Nói cách khác, yêu cầu "thích" để tải xuống tệp, đọc phần cuối của bài viết, xem video hoặc xem hình ảnh.

Social-Locker-for-WordPress--Full.jpg

Demo: https://codecanyon.net/item/social-locker-for-wordpress/3667715

Plugin Social Locker tăng đáng kể hoạt động xã hội trên trang web, thu hút người đăng ký và khách truy cập mới từ các mạng xã hội. Lý tưởng cho kinh doanh và blog tạo doanh thu từ phục vụ quảng cáo và bán hàng hóa kỹ thuật số.
Author
Thơ Thẩn
Downloads
782
Views
782
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn

Latest updates

  1. Social Locker for WordPress 5.6.1

    v.5.6.1 – 7 June 2020 FIXED: The css selector issue of the batch lock. FIXED: A set of minor bugs.