Social Auto Poster

WP Plugins Social Auto Poster v3.6.1

Social Auto Poster là plugin cho Wordpress, cho phép bạn tự động xuất bản tất cả nội dung trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, BufferApp. Toàn bộ quá trình hoàn toàn tự động.

Khi bạn viết một bài viết mới và xuất bản thì nó sẽ được đăng tự động lên tất cả các trạng xã hội được cấu hình của bạn mà bạn không cần phải đăng bằng tay nữa. Nó bao gồm đầy đủ thông tin như hình ảnh, tiêu đề, nội dung, tác giả bài viết.

Social-Auto-Poster.jpg

Demo: https://codecanyon.net/item/social-auto-poster-wordpress-plugin/5754169

Những lợi ích của Social Auto Poster
 • Tự động chia sẻ Bài đăng / Trang / Loại bài đăng tùy chỉnh của bạn lên tất cả các nền tảng xã hội chính (Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr và pinterest).
 • cải thiện SEO của trang web của bạn bằng cách có thêm liên kết trở lại từ Mạng xã hội.
 • Cách nhanh nhất để tạo thêm lưu lượng truy cập cho trang web của bạn.
 • Cách dễ nhất để quản lý, lên lịch và chia sẻ cập nhật cho các mạng xã hội được định cấu hình của bạn.
Author
Minh Hiếu
Downloads
2,098
Views
2,098
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Minh Hiếu

Latest updates

 1. Social Auto Poster v3.6.1

  = Version 3.6.1 (2020-06-22) = New: Changed Facebook OAuth URL in App method.
 2. Social Auto Poster v3.3.2

  = Version 3.3.2 (2020-04-01) = New: Added settings to set max and min post age for reposter.
 3. Social Auto Poster v3.3.1

  = Version 3.3.1 (2020-03-19) = Fix: Added support with the migrated new LinkedIn permissions.