RolePlay

RolePlay 1.0.5

RolePlay là một trong những giao diện nhẹ, đẹp và đơn giản dành cho Xenforo 2, nếu bạn yêu thích sự gọn gàng, tối ưu thì có thể sử dụng giao diện này.

DEMO: https://roleplay.stylesfactory.pl/index.php

Roleplay-xenforo-style.jpg
Author
Thơ Thẩn
Downloads
522
Views
574
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn