Really Simple SSL Pro

WP Plugins Really Simple SSL Pro v2.1.20

Really Simple SSL Pro tự động phát hiện các cài đặt cấu hình trang web của bạn để hoạt động thông qua phương thức HTTPS. Để làm cho nó dễ dàng, các tham số được giảm thiểu. Toàn bộ trang web sẽ chuyển sang SSL mà không bị lỗi.

Really Simple SSL Pro.jpg

PLUGIN Really Simple SSL làm gì?
 • Plugin xử lý hầu hết các vấn đề mà WordPress gặp phải lỗi với SSL
 • Tất cả các yêu cầu đến được chuyển hướng đến https. Mặc định với chuyển hướng WordPress nội bộ, nhưng bạn cũng có thể kích hoạt chuyển hướng .htaccess.
 • Url trang web và url nhà được thay đổi thành https.
 • Nội dung không an toàn của bạn được khắc phục bằng cách thay thế tất cả url http: // bằng https: //
Tính năng:
 • Quét nội dung hỗn hợp, cho bạn biết những gì bạn phải làm nếu bạn chưa có SSL
 • Tùy chọn bật HTTP Strict Transport Security
 • Tùy chọn cấu hình trang web của bạn cho danh sách tải trước HSTS
 • Tiêu đề bảo mật nâng cao để bảo mật bổ sung
 • Fixer nội dung hỗn hợp cho back-end
 • Phản hồi chi tiết hơn trên trang cấu hình
 • Kiểm tra hết hạn chứng chỉ: nhận email khi chứng chỉ SSL của bạn sắp hết hạn
Author
Thơ Thẩn
Downloads
2,202
Views
2,202
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn

Latest updates

 1. Really Simple SSL Pro 2.1.20

  = 2.1.20 = * Improvement: add env=https based on apache version, if available. * Improvement...
 2. Really Simple SSL Pro 2.1.15

  = 2.1.15= * Automatically fix mixed content in Elementor by calling the Elementor replace_urls()...
 3. Really Simple SSL Pro 2.1.14

  = 2.1.14 = * Added Feature Policy security header