Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme

Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 5.2.0


Porto v4.9.4 tương thích hoàn toàn với Wordpress 5.1 và Woo 3.5.x!

Demo: https://themeforest.net/item/porto-responsive-wordpress-ecommerce-theme/9207399

Porto Wordpress là một Theme wordpress dành cho kinh doanh & thương mại phù hợp cho bất kỳ trang web kinh doanh và thương mại điện tử. Porto cung cấp nhiều yếu tố và tính năng mạnh mẽ có thể cấu hình tất cả những gì bạn muốn. Porto cung cấp các tính năng tối ưu với các giao diện và bố cục độc quyền. Porto đảm bảo hiệu suất siêu nhanh, điều cần thiết cho các cửa hàng kinh doanh và thương mại điện tử của bạn.
Author
Mr. Black
Downloads
157
Views
228
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Mr. Black

Latest updates

  1. Porto v5.2.0

    Version 5.2.0 (December 26th.2019) - Updated: language files + Added: a theme option under...
  2. Porto v5.1.1

    Version 5.1.1 (November 20th.2019) - Updated: language files - Fixed: minor style issues for WC...
  3. Porto v5.1.0

    Version 5.1.0 (November 09th.2019) + Added: Shop 32 Demo + Added: Shop 33 Demo + Added: custom...