Perfmatters - Plugin tăng tốc WordPress

WP Plugins Perfmatters - Plugin tăng tốc WordPress v1.5.8

Perfmatters một plugin tăng tốc hiệu xuất cho WordPress rất tốt trong việc tối ưu cũng như tăng tốc độ website của bạn nên. Nó có thể sử dụng kết hợp với plugin WP-Rocket, tuy nhiên không có gì là toàn vẹn cả, WP-Rocket vẫn có những nhược điểm cụ thể như: tắt emojis, tắt embeds, xóa query strings... Và Perfmatters ra đời giúp khắc phục những nhược điểm đó.

Plugin-Perfmatters-cho-Wordpress.jpg

Perfmatters là gì?

Perfmatters một plugin tăng tốc hiệu xuất cho WordPress, được viết ra bởi hai anh em nhà Jackson là: Brian Jackson và Brett Jackson. Perfmatters giúp chặn tải những file không cần thiết, giảm HTTP requests từ đó giúp tăng tốc website lên từ 20-30%.

Cơ chết hoạt động của Perfmatters sẽ tắt các thứ không cần thiết, ảnh hưởng tới hiệu năng WordPress như Emojis, Embeds, Heartbeat API, Cart Fragments (AJAX), giới hạn số lần sửa bài viết được lưu … từ đó giúp tăng tốc độ website

Ví dụ như bạn cần load 1 file để hỗ trợ cho việc gửi thư, nhưng vấn đề là chỉ trang “Liên hệ” thì mới cần file đó, mặc định thì WordPress sẽ load file đó ở tất cả các trang, tuy nhiên perfmatters sẽ tắt việc load file đó ở tất cả các trang, chỉ để ở trang “Liên hệ”, bằng cách này bạn sẽ giảm được rất nhiều request dư thừa và nó còn rất nhiều tính năng khác để có thể nhận là plugin số 1 về tăng hiệu năng cho WordPress.
  • Like
Reactions: chienthanth
Author
Hút Pin
Downloads
3,247
Views
3,247
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Hút Pin

Latest updates

  1. Perfmatters 1.5.8

    Version 1.5.8 – 07.20.2020 Added support for lazy loading background images, iframes, and...
  2. Perfmatters 1.5.7

    Version 1.5.7 – 06.22.2020 Added new Database Optimization section in the Extras tab. Added new...
  3. Perfmatters 1.5.6

    Version 1.5.6 – 06.02.2020 Plugin UI improvements, new tooltip styles. Licensing workflow...