Neve Pro Addon

Neve Pro Addon v1.2.4

Neve Pro Addon là cách tiếp cận đầu tiên trên thiết bị di động của Neve, khả năng tương thích với AMP và các trình tạo trang phổ biến giúp mọi người xây dựng trang web có thể truy cập được.

Demo: https://themeisle.com/themes/neve/


Một chủ đề nhẹ được xây dựng cho WordPress với tốc độ nhanh

100 tốc độ
Google yêu thích các trang web nhanh, vì vậy chúng tôi đã đảm bảo Neve đạt kết quả hàng đầu trong các bài kiểm tra hiệu suất của PageSpeed Insights.

Tốc độ load trong chưa đầy 1 giây
Chúng tôi đã thực hiện tốc độ ưu tiên hàng đầu của chúng tôi để đảm bảo trang web của bạn chạy nhanh. Khi cài đặt mặc định, Neve mất 0,6 giây để tải.

Nén tốt
Chúng tôi đã tạo ra một chủ đề nhẹ mà không phải hy sinh tính linh hoạt. Tổng số cài đặt mặc định của WordPress chỉ nhỏ bằng 28KB.
Author
Thơ Thẩn
Downloads
661
Views
907
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn