More Thread Same Category

More Thread Same Category 2.0.1

Addon này có tính năng là hiển thị các bài viết cùng chủ đề khá hay và là addon nên cài cho Xenforo 2. Demo như forum mình đang cài.

Description:
Show more thread same category in thread view.

addon-banner-samcate.png

Installation:
  1. Download XenMax-SamCategory-2.0.1.zip and unzip it.
  2. Upload the src directory to your server.
  3. From the Admin Control Panel Install the add-on.
Author
Thơ Thẩn
Downloads
455
Views
620
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn