Math - Xenforo 2 là addon giúp bạn gõ công thức toán học trên diễn đàn, nếu diễn đàn bạn làm về mảng toán học thì chắc chắn đây là addon cần thiết.

logo-png.174036

Người dùng có thể viết các công thức và phương trình toán học với ký hiệu LaTeX và sau đó sẽ được chuyển thành một phép toán ưa thích bằng công cụ MathJax mạnh mẽ. Đây là cách nó làm việc:

math-render-demonstration-png.2138
Author
Thơ Thẩn
Downloads
545
Views
611
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn