[JUM] Connected Accounts

[JUM] Connected Accounts 2.1.0

[JUM] Connected Accounts - Thiết lập nhà cung cấp tài khoản bên ngoài trong XenForo cho phép người dùng trải qua đăng ký và ủy quyền đơn giản (nhanh chóng) trên diễn đàn của bạn.

jum-cap-list.png

Thông tin: https://jumuro.ru/resource/jum-connected-accounts.18/
[JUM] Connected Accounts - Addon Xenforo 2 này có tính năng sử dụng các dịch vụ tài khoản bên ngoài để đăng nhập vào diễn đàn nhanh chóng.

Các dịch vụ được hỗ trợ:
 • Vkontakte
 • Odnoklassniki
 • Reddit
 • Instagram
 • Co giật
 • Yandex
 • Dropbox
 • PayPal
 • Vimeo
 • Tumblr
 • Pinterest
 • Amazon
Author
Thơ Thẩn
Downloads
539
Views
641
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn