Google Search

Google Search 1.1.0

Google Search - addon này cho phép người dùng tìm kiếm diễn đàn của bạn bằng công cụ tìm kiếm Google. Ngoài ra, tìm kiếm Google có thể được thực hiện tự động nếu bản thân diễn đàn không tìm thấy gì hoặc thậm chí xảy ra lỗi tìm kiếm.

GoogleSearchLogotype.png

GitHub: https://github.com/CMTV/xenforo-addon-GoogleSearch

Installation
  1. Register your Google Search Engine
  2. Choose full width style
  3. Download the addon
  4. Upload contents of upload folder to your forum root
  5. In admin control panel go to "Addons" section and install Google Search
  6. Go to "Google search options" option-group in Options and enter your Google Search Engine ID for addon to work

search_results_tabs.gif
  • Love
Reactions: Nguyên Nguyên
Author
Thơ Thẩn
Downloads
693
Views
786
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 1 ratings

More resources from Thơ Thẩn

Latest reviews

Sao mình cài thì bị lỗi nhỉ?
Thơ Thẩn
Thơ Thẩn
Addon này chỉ hỗ trợ Xenforo 2.1.x trở lên thôi nhé bạn