[Foro.Agency] Colored Username Everywhere

[Foro.Agency] Colored Username Everywhere 1.2.0

Compatible XF 2.x versions
2.0
Addon này thêm màu cho nhóm người dùng ở khắp mọi nơi trên diễn đàn. Bạn có thể tùy chọn hiển thị ở các vị trí trên diễn đàn thông qua các tùy chọn AdminCP!

forum.png

Danh sách tùy chọn hiển thị:
  • Tab khách truy cập tài khoản
  • Widget bài viết mới nhất
  • Tất cả kết quả tìm kiếm
  • Tác giả của chủ đề trong danh sách chủ đề
  • Người dùng cuối cùng của chủ đề trong danh sách chủ đề
  • Người dùng mới nhất trong tiện ích thống kê
  • Bài cuối của diễn đàn
color-locations.png
Author
Thơ Thẩn
Downloads
767
Views
767
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn

Latest updates

  1. Colored Username Everywhere 1.2.0

    New features Added support for XenForo Resource Manager (XFRM) Resource List - Author Resource...