FormCraft - Premium WordPress Form Builder

WP Plugins FormCraft - Premium WordPress Form Builder 3.8.16

FormCraft là một plugin để thêm các chức năng và trường mới để tăng chất lượng tương tác giữa người dùng và nội dung của bạn. Plugin cung cấp để đặt các biểu mẫu như biểu tượng cảm xúc, xếp hạng, xếp hạng bằng dấu hoa thị, nút Like, thanh trượt, phạm vi ngày, biểu mẫu xếp hạng vật liệu, v.v.

Thông tin: https://codecanyon.net/item/formcraft-premium-wordpress-form-builder/5335056
FormCraft is the most complete, flexible & customizable Drag & Drop Form Builder tool for WordPress on the market.
Author
Thơ Thẩn
Downloads
622
Views
711
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn