Element Pack - Addon for Elementor Page Builder

WP Plugins Element Pack - Addon for Elementor Page Builder v4.3.0

Element Pack là Addon thiết yếu cuối cùng cho Elementor Page Builder với hơn 115 yếu tố phổ biến và cần thiết nhất mà bạn cần để sử dụng hàng ngày trong việc xây dựng trang web.

Element-Pack-Pro.jpg

Element Pack for Elementor bao gồm các yếu tố được sử dụng phổ biến nhất (được gọi là widget) sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý nội dung trang web của mình chỉ bằng cách sử dụng chức năng kéo và thả. Nó cũng hỗ trợ đa ngôn ngữ, bao gồm hơn 15 ngôn ngữ và tương thích với plugin WPML mới nhất.

Demo: https://codecanyon.net/item/element-pack-addon-for-elementor-page-builder-wordpress-plugin/21177318
Author
Thơ Thẩn
Downloads
461
Views
688
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn