Discy - Social Questions and Answers WordPress Theme

WP Themes Discy - Social Questions and Answers WordPress Theme v3.9

Discy là WordPress Theme với dạng mẫu câu hỏi và trả lời chuyên nghiệp và linh hoạt cho WordPress, được thiết kế đặc biệt cho các cộng đồng trực tuyến, trang web câu hỏi và trả lời, trang web tiếp thị, trang web của nhà phát triển hoặc bất kỳ cộng đồng xã hội nào. Tạo cộng đồng trực tuyến đầy đủ chức năng của riêng bạn như StackOverflow, Quora hoặc Yahoo Answers với Discy!

Thông tin: https://themeforest.net/item/discy-social-questions-and-answers-wordpress-theme/19281265

Discy-WordPress-Theme.jpg

Hệ thống báo cáo, trả lời câu hỏi, thêm câu hỏi vào mục yêu thích, bỏ phiếu, chọn câu trả lời hay nhất, tạp chí, tin nhắn riêng, tiện ích tùy chỉnh, hệ thống câu hỏi thường gặp, nút mạng xã hội, trang đăng nhập / đăng ký người dùng, nhận xét trên Facebook và nhiều hơn nữa ...
Author
Hút Pin
Downloads
612
Views
754
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Hút Pin