[DBTech] DragonByte Mail

xF2 Add-on [DBTech] DragonByte Mail 4.3.6

[DBTech] DragonByte Mail là một plugin gửi thư chuyên nghiệp với các tính năng quản lý đăng ký nâng cao. Ngoài ra, nó có một tính năng bản tin làm nổi bật các chủ đề phổ biến nhất của bạn.

DragonByte Mail là giải pháp hoàn hảo cho bất kỳ diễn đàn nào muốn gửi một lượng lớn thư cho người dùng trong danh sách gửi thư. Điều này cho phép quản trị viên và người dùng có quyền truy cập chi tiết vào đăng ký, cũng như gửi các bản tin tự động với các thuật toán mạnh mẽ để xác định nội dung phổ biến.

431
Author
Thơ Thẩn
Downloads
1,109
Views
1,109
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn

Latest updates

  1. 4.3.6

    Update highlights This version addresses an issue with the pagination in the AdminCP subscribed...
  2. 4.2.2

    Update highlights This update adds the ability to override the email transport to the Digest...