[Codecanyon] Classified Ads CMS PHP Script - Quickad Classified

[Codecanyon] Classified Ads CMS PHP Script - Quickad Classified 9.1

Classified Ads CMS PHP Script - Quickad Classified là phiên bản hiện tại của CMS thích ứng cho bảng thông báo với thiết kế cổ điển. Được xây dựng để trở nên đẹp, nhanh và mạnh mẽ. Thiết lập một cú nhấp chuột. Người dùng có thể dễ dàng cấu hình nó, và quan trọng nhất - nó rất dễ sử dụng và cấu hình. Người dùng cuối có thể đăng quảng cáo được phân loại miễn phí hoặc đưa ra thông báo cao cấp với các tính năng cao cấp khác nhau.

Demo: https://codecanyon.net/item/quickad-classified-ads-php-script/19960675

System Requirements
  • PHP 7.0.0 or greater
  • OpenSSL PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • PHP Zip Archive
  • Rewrite Module (Apache or Nginx)

Quick Ad classified features
Quick Ad classified package
Quick Ad classified promotion
Quick Ad classified search
Quick Chat
Quick Ad classified search
Quick Ad classified
Quick Ad classified
Quick Ad classified


Quick Ad classified
quickad classified key-features
Author
Thơ Thẩn
Downloads
584
Views
733
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn