[Codecanyon] Chat - Support Board - PHP Chat Plugin

[Codecanyon] Chat - Support Board - PHP Chat Plugin v3.0.6

Chat - Support Board - PHP Chat Plugin là một giải pháp mạnh mẽ để giao tiếp với người dùng của bạn. Hệ thống ticket hoàn chỉnh, trò chuyện, hệ thống thành viên chuyên dụng và nhiều hơn nữa. Một giải pháp hoàn chỉnh để hỗ trợ khán giả của bạn. PHP plugin đầu tiên có tích hợp bot đầy đủ dựa trên API.AI từ Google. PHP plugin đầu tiên có tích hợp Slack đầy đủ để đọc và gửi tin nhắn trực tiếp từ Slack. Tích hợp Slack rẻ nhất và tốt nhất.

Thông tin: https://codecanyon.net/item/support-board-chat-and-help-desk/20752085

Chat-Support-Board-PHP-Chat-Plugin.jpg
Author
Thơ Thẩn
Downloads
1,646
Views
1,646
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn

Latest updates

  1. Support Board v3.0.6

    25/06/2020 | Support Board | V3.0.6 Bug Fixed pop-up message layout when the chat position is...
  2. Support Board v3.0.3

    23/04/2020 | Support Board | V3.0.3 Bug Fixed wrong loading icon color of settings buttons. Bug...
  3. Support Board v3.0.2

    20/04/2020 | Support Board | V3.0.2 Bug fix on cURL calls. Bug fix on office hours and...