Brivium - Modern Statistics

xF2 Add-on Brivium - Modern Statistics 3.1.0

Compatible XF 2.x versions
2.0, 2.1
Brivium - Modern Statistics - là một add-on cung cấp cho bạn một công cụ thống kê tuyệt vời trên diễn đàn của bạn. Người dùng có thể xem và theo dõi thông tin liên quan trên diễn đàn XenForo 2. Có bốn đối tượng thống kê chính: người dùng, chủ đề, hồ sơ và tài nguyên.

Các bạn có thể xem demo ở diễn đàn này cũng đang sử dụng Brivium - Modern Statistics cho Xenforo 2

PJYOfxk.jpg

FEATURES:
 • Support multiple independence modern statistics block.
 • Can turn on / off individual stats.
 • Can set the number of threads/users/resources/profile posts that will displayed on stats.
 • Can show / hide preview tooltip.
 • Can show / hide thread prefix.
 • Can choose position to display stats.
 • Can choose forums/resource categories/usergroups will be include to get statistics.
 • Can setting which stats can be hiden by usergroups, node name, template name.
 • Can setting thread date cut off for most viewed and most replied threads.
 • Fully support AJAX.
 • Fully support responsive design.
 • Fully support XenForo Resource Manager.
 • Multiple statistics layout (top/left/right) & style (light/dark).
 • Easy to modify style by using Style Properties system.
 • Provide cache system for high quality / performance
Author
Hút Pin
Downloads
650
Views
1,041
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Hút Pin