Breek - Minimal Masonry Theme for WordPress

WP Themes Breek - Minimal Masonry Theme for WordPress v3.5.2

Breek là một Theme cho WordPress khá đẹp phát triển bởi EstudioPatagon, trong đó RECO là một theme khác cũng khá nổi tiếng đến từ nhà phát triển này.

Giao diện Breek bạn có sử dụng làm blog với tốc độ cao và màu sắc sống động, chủ đề phù hợp hoàn hảo với bất kỳ loại blog nào đặc biệt cá nhân, chia sẻ tài nguyên hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn. Nó rất nhẹ, tốc độ load nhanh này được thực hiện với nhiều kỹ thuật để đạt được điểm số tuyệt vời trên Google , nó cũng hỗ trợ SEO hoàn hảo. Ngoài ra, rất dễ sử dụng và tùy chỉnh. Bao gồm 11 widget và bảng tùy chọn chủ đề mạnh mẽ để giúp quản trị dễ dàng hơn. Breek Wordpress Themehỗ trợ AMP và RTL.

Author
Thơ Thẩn
Downloads
886
Views
2,581
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn

Latest updates

  1. Breek - Minimal Masonry Theme for WordPress v3.5.2

    v3.5.2 - 16 June 2020 ------------------------ Summary: Core Web Vital (CWB) improvements...