Resource icon

xF2 Add-on [Banxix] Thread Thumbnail 1.0.2

[Banxix] Thread Thumbnail là Addon cho Xenforo 2 có tính năng tự động tạo hình thu nhỏ chủ đề trên danh sách chủ đề của các diễn đàn được chọn. Tooltip hiển thị hình ảnh đầy đủ khi di chuột trên hình thu nhỏ.

screenshot-at-19-03-23-16-58-33-png.198715

screenshot-at-19-03-23-17-07-09-png.198716
Author
Thơ Thẩn
Downloads
528
Views
608
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn