[AL] Original Poster Highlight

[AL] Original Poster Highlight 1.2.0

[AL] Original Poster Highlight - plugin cho XenForo 2 làm nổi bật tác giả của chủ đề bằng nhãn dán đẹp ở trên hình đại diện. Trong cài đặt, bạn có thể kiểm soát vị trí và màu sắc của nhãn dán.

Message.jpg

Tiện ích bổ sung thêm một dải băng trên hình đại diện của người đăng ban đầu để làm nổi bật người dùng. Bạn có thiết lập màu sắc, vị trí hiển thị.
Author
Thơ Thẩn
Downloads
489
Views
582
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn