[AddonFlare] Paid Registrations

xF2 Add-on [AddonFlare] Paid Registrations 1.6.0

Compatible XF 2.x versions
2.0, 2.1
[AddonFlare] Paid Registrations - plugin cho XenForo 2 mà bạn cho phép đăng ký trả phí trên diễn đàn. Khi đăng ký người dùng mới, bạn sẽ được yêu cầu chọn mức thuế (bạn có thể thiết lập chúng trong phần quản trị) và trả tiền cho việc chuyển đổi thành viên.

[AddonFlare]-Paid-Registrations.jpg

[AddonFlare]-Paid-Registrations-Pic1.jpg
Author
Thơ Thẩn
Downloads
780
Views
780
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn

Latest updates

  1. XenForo 2.1 Support!

    XenForo 2.1 Support! We're happy to announce that Paid Registrations 1.5 is now fully...